คลัสเตอร์ใหม่โผล่เพียบ “ร้านเหล้า”ติดเชื้ออื้อ “กทม.”พบในรพ.5แห่ง

ข่าวสุขภาพ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

ศบค. เผย พบคลัสเตอร์ใหม่หลายแห่ง ร้านอาหารกึ่งผับมากสุด พบในหลายจังหวัด ขณะที่ กทม. เจอในโรงพยาบาล 5 แห่ง

เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผู้ช่วยโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันช่วงหนึ่งว่า จากการติดเชื้อในประเทศไทย ได้พบคลัสเตอร์ในหลายกลุ่ม โดยมีการระบาดในร้านอาหารกึ่งผับ ที่อุบลราชธานี 26 ราย น่าน 22 ราย อุดรธานี 6 ราย พะเยา 3 ราย ขอนแก่น 6 ราย เชียงใหม่ 26 ราย ศรีสะเกษ 3 ราย คลัสเตอร์งานปีใหม่พบใน 2 จังหวัดคือ อุดรธานี 9 ราย และ หนองบัวลำภู 6 ราย ส่วนคลัสเตอร์ในโรงงาน งานบุญ พบน้อยลง โดยโรงงานพบจังหวัดเดียวที่นครพนม 18 ราย งานบุญที่อุบลราชธานี 3 ราย

ขณะที่ในสถานพยาบาลยังคงมีการพบการติดเชื้อเป็นระยะ โดยในพื้นที่กทม.พบใน 5 โรงพยาบาล แม้จะน้อยแต่ละที่ 2-3 ราย แต่ด้วยเป็นกลุ่มบุคลากรที่สำคัญ มีผลกระทบเป็นวงกว้าง จึงขอให้บุคลากรการแพทย์เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ส่วนคลัสเตอร์ในสถานศึกษา พบใน 3 จังหวัด โดยจันทบุรี 6 ราย กทม.5 ราย และนนทบุรี 2 ราย

อ้างอิง
https://www.posttoday.com