คนละครึ่ง จากเฟสแรกถึงเฟส 4 เครื่องมือรัฐปลุกกำลังซื้อ

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

“คนละครึ่ง” เครื่องมือหลักรัฐบาล ในการเยียวยาประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านการร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไป ในฝ่ายของผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน ได้เดินทางมาถึง เฟสที่ 4 ถือเป็นโครงการที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

โครงการ “คนละครึ่ง” กว่าจะก้าวมาถึง เฟส 4 ระหว่างทางก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใช้งานไม่น้อย

ย้อนกลับไปที่ “คนละครึ่ง” เฟสแรก รัฐบาลประกาศออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงท้ายปี เริ่มโครงการในช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค.63 ด้วยการเปิดลงทะเบียน รับเงิน 3,000 บาท บนเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 10 ล้านสิทธิ และใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ช่วงแรกในการเปิดลงทะเบียนมีปัญหาระบบไม่เสถียร ทั้งในเรื่อง otp และระบบล่ม ด้านการใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง ก็ยังติดขัด ระบบสแกนไม่เสถียรบ้าง จนทำให้ผู้ใช้งานวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ่อยครั้ง แต่ถึงกระนั้นรัฐบาลก็ได้มีการพัฒนาระบบ แก้ไขข้อผิดพลาดไปทีละจุดๆ จนทำให้ “คนละครึ่ง” ถูกเรียกร้องให้ไปต่อ จนนำมาสู่เฟสที่ 2

โครงการ “คนละครึ่งเฟส 2” เป็นภาคต่อจาก “คนละครึ่ง” เฟสแรก ที่คนส่วนใหญ่ใช้จ่ายไม่ทัน รัฐบาลก็ขยายเวลาให้สามารถใช้จ่ายออกไปอีกได้ ตั้งแต่ม.ค.-มี.ค.64 เพียงกดรับสิทธิผ่านแอปเป๋าตังเท่านั้น และจะได้รับเงินเพิ่มมาอีก 500 บาท

นอกจากนี้ ก็ได้เปิดลงทะเบียนเพิ่มเติมด้วย โดยเพิ่มสิทธิอีก 5 ล้านสิทธิ เข้ามาลงทะเบียนรับเงิน จำนวน 3,500 บาท การลงทะเบียนในรอบนี้ระบบพัฒนาดีขึ้น สามารถรองรับการเข้ามาลงทะเบียนของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ทำให้ตลอดระยะเวลาของโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 1 และ 2 มีผู้ใช้สิทธิ 14.79 ล้านคน มียอดใช้จ่าย 102,065 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินภาคประชาชน 52,251 ล้านบาท และภาครัฐ 49,814 ล้านบาท

ต่อมาในเฟสที่ 3 รัฐบาลต้องการกระตุ้นการบริโภคในช่วงครึ่งหลังของปี ได้ออกโครงการ “คนละครึ่ง” เฟส 3 ในระยะเวลาที่ยาวขึ้น นานกว่า 6 เดือน ตั้งแต่ก.ค.-ธ.ค.64 รับเงินจำนวน 3,000 บาท เปิดกว้างให้ประชาชนเข้ามาร่วมโครงการกว่า 31 ล้านคน

ครั้งนี้ “คนละครึ่ง” เฟส 3 ก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เคยได้รับสิทธิแล้วเช่นเดิม โดยผู้ที่เคยรับสิทธิใน “คนละครึ่ง” เฟส 1 และ 2 ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถกดรับสิทธิได้เลยผ่านแอปเป๋าตัง และลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่ไม่เคยรับสิทธิเท่านั้น

ในรอบนี้ “คนละครึ่ง” รองรับการใช้งานบนแอปเป๋าตังมากขึ้น ในช่วงแรกระบบล่ม และไม่เสถียรบ้าง แต่รัฐบาลก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ใช้งานคนละครึ่ง สามารถสแกนใช้จ่ายได้อย่างไม่สะดุด

นอกจากนี้ คนละครึ่ง เฟส 3 ยังได้พัฒนาให้ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตใหม่ ในช่วงที่สถานการณ์โควิดรุนแรง ผู้คนไม่สามารถออกไปจับจ่ายใช้สอยข้างนอกบ้านได้ รัฐบาลก็ได้เร่งตอบโจทย์ปัญหา โดยการพัฒนาระบบร่วมกับแพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ ให้สามารถสั่งอาหารออนไลน์ได้ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก

และด้วยสถานการณ์โควิดยังไม่ดีขึ้น และเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน ในช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.64 รัฐบาลก็ได้เพิ่มเงินใน “คนละครึ่ง” เฟส 3 ให้อีก 1,500 บาท หรือเรียกว่า “คนละครึ่ง” เฟส 3 พลัส เพื่อเป็นแรงส่งการใช้จ่ายในช่วงปลายปี 64

โดยคนละครึ่ง เฟส 3 และ 3 พลัสนี้ มีผู้ใช้สิทธิสะสม จำนวน 26.35 ล้านราย และมีจำนวนผู้ใช้สิทธิครบ 4,500 บาท แล้วกว่า 10.87 ล้านราย โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม รวม 223,921.8 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินที่ประชาชนจ่ายสะสม 113,936 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่ายสะสม 109,985.8 ล้านบาท

และล่าสุด ในปี 2565 รัฐบาลได้งัดโครงการ “คนละครึ่ง” ออกมาใช้อีกครั้ง ซึ่งเป็นรอบที่ 4 แล้ว เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ เนื่องจากสินค้าสำหรับดำรงชีพในตอนนี้มีราคาแพงขึ้น เช่น หมู ไก่ ไข่ เป็นต้น โดยรอบนี้จะเปิดลงทะเบียน 14 ก.พ.นี้ และเริ่มใช้จ่ายได้เลยในวันที่ 21 ก.พ.

“คนละครึ่ง” เฟส 4 จะมีการอัพเกรดดีขึ้น และเป็นเครื่องมือบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนในปีนี้ได้มากน้อยแค่ไหน ก็ต้องมาติดตามกันต่อไป

อ้างอิง
https://www.prachachat.net/finance